Specialtandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til specialtandpleje
Hvis man gerne vil med i specialtandplejen, er der forskellige muligheder afhængig af ens situation.

Man kan kontakte Varde kommunale Tandpleje på tlf. 79 94 86 00 for yderligere information.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af specialtandplejen. I visse tilfælde kan patienter, der i en periode har hørt ind under specialtandplejeordningen, blive visiteret til behandling i omsorgstandplejeordningen. Læs mere om omsorgstandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om specialtandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af specialtandpleje.

Sådan kommer man ud af ordningen
Det er frivilligt at være med i omsorgstandplejeordningen, og man kan altid melde dig ud. Hvis man ønsker at melde sig ud af ordningen, skal man kontakte Varde Kommunale Tandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.