Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til dig, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindret i, eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandpleje er derfor regelmæssig, opsøgende tandpleje og behandling, der typisk udføres i hjemmet.

Formålet med omsorgstandplejen:

  • at sikre så god tyggefunktion som muligt
  • at holde smertefri
  • at give den enkelte mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter.


Behandlingsmæssigt
omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Da behandlingen oftest ydes i private hjem, er mulighederne for behandling begrænsede.

Det er frivilligt, om du vil (søge om at) blive visiteret til ordningen. Hvis du er visiteret til omsorgstandplejen, kan du ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring.

Den væsentligste lovgivning om omsorgstandpleje: