• VÆLG kommune her

Omsorgs- og specialtandpleje

Dette er Varde Kommunes hjemmeside om forebyggende tandpleje og tandbehandling for personer, der er visiteret til omsorgs- eller specialtandplejeordningerne.

Hjemmesiden henvender sig til omsorgs- og specialtandplejepatienter selv men også til deres  pårørende og  plejepersonale samt andre interesserede.

‘Seniortandpleje’ dækker her over tandpleje for ældre borgere – det er altså ikke en særlig ordning i tandplejesystemet.

 

Kontakt
Hvis du vil høre mere om ordningerne, så kontakt:

Varde kommunale Tandpleje
Lerpøtvej 50
6800 Varde

Telefon: 79 94 86 00
Mail: tandplejen@varde.dk

Overtandlæge Berit Østergaard Nielsen
Mail: beon@varde.dk

GRATIS INSTRUKTIONS- OG INFORMATIONSMATERIALERLæs mere