Sådan kommer du med i ordningen

Sådan kommer man med i ordningenHvis du gerne vil med i specialtandplejen, er der forskellige muligheder afhængig af din situation.

Du kan kontakte Varde kommunale Tandpleje på telefon 79 94 86 00 for yderligere information.

Hvis din situation ændrer sig, kan du blive udvisiteret af specialtandplejen. I visse tilfælde kan patienter, der i en periode har hørt ind under specialtandplejeordningen, blive visiteret til behandling i omsorgstandplejeordningen.

Du kan som patient klage til Patientombuddet over kommunes afgørelse [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5].

Du kan klage over:

  • om du er omfattet af reglerne om specialtandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af specialtandpleje.