Hvad er specialtandpleje?

Hvad er specialtandpleje?Specialtandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til borgere i Varde Kommune, der har svært ved eller slet ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger. Personer, der principielt godt vil kunne bruge de eksisterende tandplejetilbud, men som af sociale eller andre bruge som for eksempel tandlægeangst har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet af ordningen.

Specialtandplejeordningerne tilbyder opsøgende, regelmæssig og forebyggende tandpleje. I en række tilfælde sker behandling under narkose.

Alle behandlinger i specialtandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne har handicaps. Behandlingerne udføres af særligt uddannet tandplejepersonale. Der er ikke fritvalgsordning med hensyn til behandlere.

Formålet med specialtandplejen:

  • at sikre borgeren så god tyggefunktion som muligt,
  • at holde borgeren smertefri,
  • at give den enkelte borger mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter.

Behandling udføres af regionstandplejen i Esbjerg.

Den væsentligste lovgivning om specialtandpleje:

 

Det er frivilligt, om du ønsker at (søge om at) blive visiteret til ordningen. Hvis du er visiteret til specialtandplejen, kan du ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring.