Sådan kommer du med i ordningen

Sådan kommer du med i omsorgstandpleje-ordningenOmsorgstandpleje er et tilbud til dig, der bor på plejehjem eller i eget hjem eller ældrebolig med så mange hjælpeforanstaltninger, at du reelt kan sammenlignes med en plejehjemsbeboer.

Hvis du har varigt funktionstab, kan du også komme med i ordningen.

Du kan ikke komme med i ordningen, hvis du kan benytte de eksisterende tandplejetilbud men af sociale eller andre grunde har valgt tandplejetilbuddet fra.

 

 

Kontakt Social- og handicapservice, hvis du vil søge om omsorgtandpleje. Kontakt:

Visitation
Frisvadvej 35C 3.
6800 Varde

Telefon: 79 94 68 34
Mail: visita@varde.dk

Hverdage kl. 8.00 – 12.00.

 

Plejepersonalet kan hjælpe med at udfylde ansøgningsblanketter og formidle kontakten til visitationen.

Hvis du er med i ordningen, og din situation ændrer sig, kan du blive udvisiteret af omsorgstandplejen. I visse tilfælde kan du, selvom du synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen.

Du kan som borger klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over kommunens afgørelse med hensyn til:

  • om du er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.