Pris og egenbetaling

Pris og egenbetalingDet koster højst 540,- kr. pr. år (2020) i egenbetaling at være tilmeldt omsorgstandplejen. Beløbet reguleres hvert år. Prisen vil højst svare til det, som behandlingen koster hos en privat praksis. Til gengæld er alle behandlingsydelser og besøg gratis for dig.

Beløbet opkræves en gang om året og dækker undersøgelse, forebyggende behandling og behandling af egne tænder og/eller protese. Der er ikke inkluderet eventuel transport i tilbuddet.

Hvis du er medlem af sygeforsikringen ’danmark’, kan du få tilskud til egenbetalingen for omsorgstandpleje på op til 350,- kr. pr. år (2020).

Hvis du er tilmeldt omsorgstandplejeordningen, kan du ikke samtidig modtage tilskud til tandbehandling fra Tandlægeoverenskomsten.